Noví pacienti

Nové pacienty registrujeme od patnácti let věku bez omezení

POZOR: V souladu s § 35 odst.2) zákona č. 372 / 2011 Sb.,o zdravotních službách registrujeme pouze dívky od 15 let.

Nezletilé pacientky, jejichž zákonnými zástupci jsou rodiče:

zákon vyžaduje

  1. Souhlas obou rodičů k poskytnutí zdrav. služeb, které mohou podstatný způsobem negativně ovlivnit další zdravotní stav pacienta nebo kvalitu jeho života.
  2. Souhlas alespoň jednoho z rodičů k poskytnutí zdravotních služeb. které nejsou zdrav. službami podle bodu 1, nebo k postupu popsaném v následujícím odstavci.

Nezletilá pacientka po dovršení 15ti let

Pacientce, která dovršila 15 let věku, lze zdravotní služby poskytované registrujícím lékařem poskytovat bez zjišťování souhlasu zákonného zástupce, pokud zákonný zástupce s takovým postupem vyjádří písemný souhlas, který může podmínit následným informováním o poskytnutých zdravotních službách. Písemný souhlas zákonného zástupce je součástí zdravotnické dokumentace o nezletilém pacientovi.

POZOR – tím není dotčena možnost poskytovat zdravotní služby, které jsou nezbytné k záchraně života nebo zdraví nezletilého pacienta dle § 38 bez souhlasu zákonného zástupce, tedy i proti jejich nesouhlasu.

Podrobné detaily zde na stránkách Ministerstva Zdravotnictví

 

MUDr. Jan Cabálek | Gynekologie Brno

Komentáře nejsou povoleny.