Posts Tagged With 'Cervarix'

Cervarix

Zpět

V naší ordinaci podáváme vakcínu Cervarix pacientkám od 15 let. Zeptejte se ve své zdravotní pojišťovně, jestli ji nemáte plně hrazenou.

Spolu s konkurenční vakcínou Silgard představuje Cervarix na trhu zatím jedinou možnost preventivní ochrany proti onemocnění rakovinou děložního čípku způsobenou lidskými papilomaviry (HPV) 16 a 18. Tyto dva genotypy HPV viru zodpovídají ze zhruba 70% případů vzniku onemocnění. Doporučený věk k provedení vakcinace je 15-25 let, vakcína vede k tvorbě protilátek i u mladších dívek (ve věkovém rozmezí 9-14 let).

Cervarix – princip

Přípravek Cervarix je určen k ochraně před onemocněními způsobenými lidskými papilomaviry (HPV) typů 16 a 18. Účinně a prokazatelně tak chrání sexuálně aktivní ženy před nákazou rizikovými genotypy HPV virů a tím i před rizikem rakovinového onemocnění. Vakcína Cervarix zvyšuje úroveň ochrany proti dalším velmi častým a velmi rizikovým genotypům – HPV 31, 33 a 45 a jimi způsobeným lézím. Statisticky významné úrovně je dosaženo pro všechny uvedené genotypy.

Když je žena očkována vakcínou Cervarix, vytvoří imunitní systém (přirozený obranný systém organismu) protilátky proti HPV. V klinických studiích bylo prokázáno, že Cervarix chrání ženy ve věku 15 až 25 let před onemocněními vyvolanými HPV typu 16 a 18. Cervarix rovněž stimuluje tvorbu protilátek u dívek ve věku 9 až 14 let.

Látky obsažené ve vakcíně Cervarix nejsou infekční a nemohou vyvolat onemocnění způsobená HPV.

Cervarix se nepoužívá k léčení onemocnění způsobených HPV, pokud již v době očkování existují. Jako prevence funguje pouze na ty genotypy HPV, se kterými se organismus dosud nesetkal. V případě, že se pacientka dostala do kontaktu s některým s virových genotypů, vakcína chrání před nákazou ostatními uvedenými genotypy.

Rakovina děložního čípku se přenáší sexuální cestou, k přenosu stačí pouhý dotyk intimních míst. Proto je důrazně doporučeno očkovat dívky v mladém věku a před počátkem sexuální aktivity. Tím, že je rakovina děložního čípku virového původu, je tento typ rakoviny jediným, který je přenosný.

Lidských papilomavirů je celá řada, ne všechny jsou nebezpečné. Vakcína Cervarix chrání ženy před typy 16 a 18, které patří mezi typy agresivní způsobující rakovinu děložního čípku. Nechrání však před dalšími typy, například 6 a 11, které způsobují další nepříjemná virová onemocnění – genitální bradavice.

Žádné očkování, tedy ani vakcína Cervarix, nezaručí stoprocentní ochranu žen před rakovinou děložního čípku. Prevencí je kombinace očkování, preventivních gynekologických prohlídek a zdravého životního stylu.

O použití vakcíny Cervarix se poraďte v ordinaci svého gynekologa, u mladších pacientek s jejich dětským lékařem.

Cervarix – kdy očkovat

Látka je účinná jako prevence před vznikem onemocnění u dívek již od 9 let. V naší ordinaci však očkujeme vakcínou Cervarix pouze dívky od 15 let, což je věk, který se obecně pro očkování vakcínou Cervarix považuje za nejlepší. Ideální je provést očkování před začátkem pohlavního života. Vakcína Cervarix je však určena i pro starší dívky a ženy, které již měly pohlavní styk, v tomto případě se doporučuje před očkováním provést stěr z děložního čípku a vyloučit možnou přítomnost lidských papilomavirů. Jak již bylo zmíněno, proti virovým genotypům, se kterými se ženský organismus již setkal, vakcína nechrání. I v těchto případech ale slouží jako prevence před zbytkem uvedených virových genotypů.

Většina žen se nakazí během prvních tří let sexuálního života, poté postupně dochází ke změnám v buňkách na děložním čípku. Tyto změny se mohou v rakovinu vyvinout až po mnoha letech. Takže dívka se často nakazí velmi mladá, poté je několik let přenašečem a až v produktivním věku, kdy je často zodpovědná za děti, se u ní rakovina projeví.

Cervarix – kdy neočkovat

Očkování Cervarixem se nedoporučuje v případě, že je pacientka alergická na kteroukoliv z léčivých látek nebo na jakoukoliv další složku obsaženou ve vakcíně. Příznaky alergické reakce mohou být svědivá kožní vyrážka, dušnost a otok tváře nebo jazyka. Očkování se nedoporučuje ani v případech, kdy pacientka trpí závažným infekčním onemocněním s vysokou horečkou – v takových případech je potřeba očkování odložit, dokud se neuzdraví. Mírná infekce, jako je třeba běžné nachlazení, by neměla být v očkování překážkou, přesto však informujte svého lékaře. Lékař by také měl vědět, pokud má pacientka problémy s krvácivostí a snadno se jí tvoří modřiny, nebo pokud má jakékoliv onemocnění, které se projevuje oslabením imunitního systému, tedy snížením odolnosti vůči infekci.

Pro posouzení bezpečnosti vakcíny Cervarix během těhotenství není dost údajů. Obecně se doporučuje očkování odložit, a v případě, že pacientka otěhotní v čase mezi první a poslední injekcí, doporučuje se dokončení vakcinace také odložit.

Cervarix nebo Silgard?

Obě uvedené vakcíny působí proti dvěma nejčastějším vysokorizikovým typům tohoto viru – proti HPV 16 a 18, které jsou dohromady zodpovědné za 70% případů karcinomu děložního hrdla.

Vakcína Cervarix se soustřeďuje pouze na rakovinu děložního čípku, ale díky inovativní pomocné látce AS04  dosahuje vyšší imunitní odpovědi. Již nyní proto může doložit zkříženou protektivitu (ochranu) ještě k dalším častým vysokorozikovým typům HPV- 45, 33 a 31.

Vakcína Silgard navíc chrání proti HPV 6 a 11, které způsobují v intimních místech výskyt genitálních bradavic.

Žádné očkování není stoprocentní ochranou

Pamatujte, že ani očkování vakcínou Cervarix nezaručí stoprocentní ochranu žen před rakovinou děložního čípku. I když Vás očkování může chránit před rakovinou, nenahrazuje pravidelné vyšetření děložního čípku. Měla byste proto pokračovat v plnění pokynů Vašeho lékaře ohledně vyšetření stěru z děložního čípku/PaP testu (testu, který odhalí změny v buňkách děložního čípku způsobené infekcí HPV) a v preventivních a ochranných opatřeních. Nejspolehlivější ochranou je kombinace očkování, preventivních gynekologických prohlídek a zdravého životního stylu.

 

MUDr. Jan Cabálek | Gynekologie Brno

24 června, 2012 in články, Nezařazené